Teràpia familiar

teràpia familiar psicologia barcelona

Teràpia familiar

La teràpia familiar consisteix en un conjunt d’eines psicoterapèutiques que poden ajudar les famílies que passen per moments de crisi a trobar-hi solucions. Els problemes que una família pot experimentar en les diferents etapes del cicle vital són:

· Conflictes amb les famílies d’origen.
· Discussions freqüents.
· Falta de respecte.
· Desacords dels pares sobre l’educació dels fills.
· Dubtes sobre com actuar davant d’una separació o divorci quan hi ha fills.
· Dificultats relacionades amb etapes del cicle vital.
· Aparició d’una malaltia crònica d’un membre.
· Arribada d’un avi o àvia.
· Arribada d’un fill adoptiu.
· Dificultats de comunicació entre pares i fills.