Teràpia de parella

teràpia parella psicologia barcelona

Teràpia de parella

La teràpia de parella consisteix en un conjunt d’eines psicoterapèutiques que ajuden a resoldre els diferents problemes de parella. Totes les parelles passen per moments de dificultat. El que plantejo són intervencions efectives perquè aprengueu estratègies diferents de resolució dels conflictes. L’objectiu és acompanyar la parella a relacionar-se de manera més sana i constructiva, tot restablint el benestar comú. Les causes dels problemes poden ser diferents:

· Adaptació als moments diferents del cicle vital.
· Incompliment de les expectatives posades en la relació.
· Gelosia i infidelitats.
· Manca de comunicació i de valors en comú.
· Diferències en l’educació dels fills.
· Monotonia.
· Distanciament.
· Problemes sexuals.
· Dificultats a l’hora de resoldre els conflictes.